รูปเหมือนพระพุทธไม่รู้ที่ค่ะ

รูปเหมือนพระพุทธไม่รู้ที่ค่ะ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
โดยสมาชิก ชื่อ
จากกลุ่ม ชมรมพระเครื่องหลวงพ่อเงินเมืองพิจิตร