มุมนี้มุมเดียวแท้สากล

มุมนี้มุมเดียวแท้สากล
โดยสมาชิก ชื่อ พลซุ่มยิง จิมมี่
จากกลุ่ม มุมพระสกุลลำพูน