#ผลงานวันนี้
#ไปอยู่ไต้หวันซ่ะนานเลยนิมนต์ท่านกลับบ้

#ผลงานวันนี้ 😘
#ไปอยู่ไต้หวันซ่ะนานเลยนิมนต์ท่านกลับบ้าน 05 วัดเมืองยะลา พิธีเดียวกับเตารีดวัดช้างให้
พุทธคุณจากท่านอาจารย์ทิม แก่มวลสาร ว่านเป็นชิ้นเอกลักษณ์ของวัดเมือง 💓

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพไม่มีคำอธิบายรูปภาพอาจเป็นภาพระยะใกล้อาจเป็นภาพระยะใกล้

โดยสมาชิก ชื่อ
จากกลุ่ม หลวงปู่ทวดวัดช้างไห้