เหรียญเนื้อเงิน พิมพ์เล็ก รุ่นสันติเจดีย์ ปี 2517
หลวง

เหรียญเนื้อเงิน พิมพ์เล็ก รุ่นสันติเจดีย์ ปี 2517
หลวงปู่สิม พุทธาจาโร วัดถ้ำผาปล่อง จ.เชียงใหม่

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "M m-pra. com ัฒుజ อัฒน์รัชดา รัชดา เหรียญรุ่นสันติเจดีย์ เนื้อเงิน พิมพ์เล็ก ปี ๒๕๑๗ หลวงปูสิม พุทธาจาโร วัดถ้ำผาปล่อง จังหวัดเชียงใหม่ งใหม่"ไม่มีคำอธิบายรูปภาพอาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "M -pa.com com วัฒుజ్ วัฒน์รัชดา รัชดา A ระเทศไทย พ.สง W..๒๕๕๕ ท เหรียญรุ่นสันติเจดีย์ เนื้อเงิน พิมพ์เล็ก ปี ๒๕๑๗ หลวงปู่สิม พุทธาจาโร วัดถ้ำผาปล่อง จังหวัดเชียงใหม่"
โดยสมาชิก ชื่อ
จากกลุ่ม มุมพระหลวงปู่สิม พุทธาจาโร วัดถ้ำผาปล่อง จ.เชียงใหม่