ชอบ สกิดคับ

ชอบ สกิดคับ
โดยสมาชิก ชื่อ อาทิตย์ โพธิ์น้อย
จากกลุ่ม กลุ่มซื้อขาย-แลกเปลี่ยน วัตถุมงคลหลวงพ่อเกษม เขมโก