สุขเกษม160
ขออนุญาต แอดมิน
เปิด เหรียญ หลวงพ่อเกษม เข

สุขเกษม160
ขออนุญาต แอดมิน
เปิด เหรียญ หลวงพ่อเกษม เขมโก
เนื้อ กะไหล่ทอง ปี 2517
พระดี พิธีใหญ่ โค๊ตเต็ม
บล๊อก นิยมสุด วงเดือน หูขีด
น่าเก็บ สะสม ไว้บูชา พร้อมส่ง
-รับประกัน พระแท้โดยสมาชิก ชื่อ Prateep Pamanee
จากกลุ่ม กลุ่มซื้อขาย-แลกเปลี่ยน วัตถุมงคลหลวงพ่อเกษม เขมโก