หลวงพ่อเงิน
วัดมูลเหล็กพิมพ์มือเลข8
15เนื้อทองเหลืองก

หลวงพ่อเงิน
วัดมูลเหล็กพิมพ์มือเลข8
15เนื้อทองเหลืองกริ่งดัง
รับประกันพระแท้

โดยสมาชิก ชื่อ พิเชษฐ์ บางคลาน
จากกลุ่ม หลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิจิตร แท้มาตรฐานสากล