หลวงปู่ขุ้ยยกชุด700พร้อมส่ง
รับประกันแท้ครับ

หลวงปู่ขุ้ยยกชุด700พร้อมส่ง
รับประกันแท้ครั

อาจเป็นรูปภาพของ เครื่องประดับอาจเป็นรูปภาพของ เครื่องประดับอาจเป็นรูปภาพของ เครื่องประดับอาจเป็นรูปภาพของ เครื่องประดับ
โดยสมาชิก ชื่อ
จากกลุ่ม หลวงปู่ขุ้ย ฐิตธมโม รุ่นมหาลาภ วัดซับตะเคียน จ.เพชรบูรณ์