#ปิดบูชาคับ ราคา…2,250….คับ ลักษณะพิเศษเข้มจนคล้าย

❌#ปิดบูชาคับ ราคา…2,250….คับ ลักษณะพิเศษเข้มจนคล้าย #เกร็ดพระธาตุ 🎖#พระอายุยืน หลวงปู่สี วัดถ้ำเขาบุญนาค จ.นครสวรรค์ ปี 2517
หลวงปู่สี ฉันทสิริ วัดถ้ำเขาบุญนาค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ พระอริยสงฆ์ผู้เป็นสหายธรรมิกของหลวงปู่พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ท่านเป็นพระเถระผู้มีอายุยืนถึง 128 ปี “… เพิ่มเติม

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพไม่มีคำอธิบายรูปภาพอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน
โดยสมาชิก ชื่อ
จากกลุ่ม หลวงปู่สี ฉนฺทสิริ วัดเขาถ้ำบุญนาค พระอรหันต์ ๗ แผ่นดิน จ.นครสวรรค์