#ปิดบูชาคับ

…550…ใช้พุทธคุณ

(เหรียญที่ปลุกเสกนานท

❌#ปิดบูชาคับ

…550…ใช้พุทธคุณ

(เหรียญที่ปลุกเสกนานที่สุด ถึงไตรมาส)
🎖 #เหรียญพรหมวิหารธรรม เหรียญที่ปลุกเสกนานและบริสุทธิ์ที่สุดคับ

🎖#เหรียญพรหมวิหารนี้
📌#นับเป็นเหรียญที่หลวงปู่สีเสกนานที่สุดถึง “ไตรมาส”หรือ “3 เดือน” อันถือว่าเสกนานเป็นประวัติการณ์ (ในขณะที่รุ่นอื่นๆบางรุ่น ท่านเอามือซาวๆ คนๆเหรียญ 2-3ที ก็เสร็จแล้ว) จัดเป็นเหรียญที่ “#ดีที่สุด” และ “#บริสุทธิ์ที่สุด” ของหลวงปู่สี ที่เกิดจากเจตนาของหลวงปู่ดู่ วัดสะแก

โดยสมาชิก ชื่อ Peak Klongthom
จากกลุ่ม หลวงปู่สี ฉนฺทสิริ วัดเขาถ้ำบุญนาค พระอรหันต์ ๗ แผ่นดิน จ.นครสวรรค์