กท๑(๑๓-๕-๖๕)
มังกรรวยเฉลิมลาภ ปี๖๒
มังกรทองแดงแรงฤทธิ

กท๑(๑๓-๕-๖๕)
มังกรรวยเฉลิมลาภ ปี๖๒
มังกรทองแดงแรงฤทธิ์
พิธีเสาร์๕
พระสร้าง ๑๒๙๙ องค์
สำหรับเนื้อทองแดง
น้อยจริงๆ
เผยแผ่บารมี ผลปัญโญ
รับประกันพระแท้
๐๘๕๘๐๑๐๖๙๒

โดยสมาชิก ชื่อ Sunate Saepoo
จากกลุ่ม หลวงปู่เฉลิม วัดพวงนิมิต (เทพเจ้าเขาฉกรรจ์) จ.สระแก้ว