เหรียญมีชีวิต เหรียญทูลเกล้า สร้างถวายในหลวง รัชกาลที่

เหรียญมีชีวิต เหรียญทูลเกล้า สร้างถวายในหลวง รัชกาลที่ ๙ โชว์ครับ ท.เล็กทั้งคู่🙏🙏🙏โดยสมาชิก ชื่อ ภานุวัฒน์ วงษ์สมบรูณ์
จากกลุ่ม หลวงพ่อทบ วัดชนแดน จ.เพชรบูรณ์ (ศึกษาก่อนสะสม)