รุ่นไหนครับ แท้ไหมครับโดยสมาชิก ชื่อ Tatsupan Ranghui
จากกลุ่ม หลวงปู่ทวด วัดช้างไห้ ปี2500-ปัจจุบัน(ศึกษา-บูชา-สะสม)