Lp2203
* พระสังกัจจาย์กรุงวัดเชิงท่า เนื้อชินตะกั่ว เป


โดยสมาชิก ชื่อ Virat Teeravoramongkol
จากกลุ่ม หลวงปู่ทวด วัดช้างไห้ ปี2500-ปัจจุบัน(ศึกษา-บูชา-สะสม)