#เปิดประมูล #พระผงของขวัญรุ่นแรก…ปี๑๗ #ฝังพลอยพระ ⭕ #เปิดประมูล ⭕ #พระผงของขวัญรุ่นแรก…ปี๑๗ #ฝังพลอยพระธาตุ(พิมพ์พระผงปากน้ำ) หน้าตาสว