#ผลงานวันนี้ #ไปอยู่ไต้หวันซ่ะนานเลยนิมนต์ท่านกลับบ้ #ผลงานวันนี้ 😘 #ไปอยู่ไต้หวันซ่ะนานเลยนิมนต์ท่านกลับบ้าน 05 วัดเมืองยะลา พิธีเดียวกับเตารีดวัดช้างใ