เปิดครับหลวงพ่อเงินขี้ตา

เปิดครับหลวงพ่อเงินขี้ตา

อาจเป็นรูปภาพของ งานประติมากรรม, กำแพงอิฐ และ ข้อความพูดว่า "PhotoRoom®"อาจเป็นรูปภาพของ กำแพงอิฐอาจเป็นรูปภาพของ กำแพงอิฐ

โดยสมาชิก ชื่อ
จากกลุ่มหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พระเครื่องเมืองพิจิตร