เปิดค่ะ ……
#หลวงพ่อเงิน #พระเครื่อง #ส่งฟรี

เปิดค่ะ ……

#หลวงพ่อเงิน #พระเครื่อง #ส่งฟรี

อาจเป็นรูปภาพของ งานประติมากรรมอาจเป็นรูปภาพของ งานประติมากรรมอาจเป็นรูปภาพของ งานประติมากรรมไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

โดยสมาชิก ชื่อ
จากกลุ่มหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พระเครื่องเมืองพิจิตร