เปิดพระบ้านวัดใจครับ
สนใจทัก
ราคาหลักร้อยทุกองค์ครับ

เปิดพระบ้านวัดใจครับ
สนใจทัก
ราคาหลักร้อยทุกองค์ครับโดยสมาชิก ชื่อ มังกร ปภาวิน
จากกลุ่มหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พระเครื่องเมืองพิจิตร