เปิดคับพ่อชุ่มรุ่นแรกวัดอัมพวาส รับประกันแท้คับ

เปิดคับพ่อชุ่มรุ่นแรกวัดอัมพวาส รับประกันแท้คับ


โดยสมาชิก ชื่อ อภิรักษ์ หอมแช่ม
จากกลุ่ม พระเครื่อง เมืองไชยา ท่าชนะ ท่าฉาง