Lk 189…พิมพ์ใหญ่ กับ พิมพ์เล็ก
#ยกคู่ 550 พร้อมส่งคร

Lk 189…พิมพ์ใหญ่ กับ พิมพ์เล็ก
#ยกคู่ 550 พร้อมส่งครับ
#รับประกันแท้ครั
#ผิวเดิมๆ เหรียญ ลพ.เกษม ปี26

อาจเป็นรูปภาพของ เครื่องประดับ และ ข้อความพูดว่า "หลวงพ Adisorn PhotoRoom®"ไม่มีคำอธิบายรูปภาพอาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "Adisorn PhotoRoom®"อาจเป็นรูปภาพของ เครื่องประดับ และ ข้อความพูดว่า "Adisorn PhotoRoom®"
โดยสมาชิก ชื่อ
จากกลุ่ม ชมรมปาฏิหาริย์พระเครื่องหลวงพ่อเกษม เขมโก และเกจิยอดนิยม