LK.1929
#ขออนุญาติแอดมินครับ เปิดรูปเหมือนลอยองค์ รุ่น

LK.1929
#ขออนุญาติแอดมินครับ เปิดรูปเหมือนลอยองค์ รุ่นพญาวันมหาโช#ปี๒๕๓๖ ผิวรุ้งๆ
#เนื้อเงินบริสุทธิ์ ตอกโค็ดใต้ฐานชัดเจน ๓๖๗๙ จัดสร้างเพียง ๓๙๙๙ องค์ครับ…
#รับรองพระแท้ตามหลักสากลครับ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพไม่มีคำอธิบายรูปภาพไม่มีคำอธิบายรูปภาพอาจเป็นรูปภาพของ กลางแจ้งอาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "รุนพญาวันมหาชค 15 เมษายน 2536 จำนวนสร้าง รูปเหมือนบูขา 99 นิ้ว จำนวนสร้าง 199 องค์ รูปเหมือนลอยองค์ ทองคำ จำนวนสร้าง องค์ รูปเหมือนลอยองค์ เนื้อเงิน จำนวนสร้าง 3,999 องค์ รูปเหมือนลอยองค์ เนื้อนวะ จำนวนสร้าง 5,999 องค์ รูปเหมือนลอยองค์เล็ก ทองคำ จำนวนสร้าง 999 องค์ รูปเหมือนลอยองค์เล็ท เนื้อเงิน จำนวนลร้าง 3,999 องค์ รูปเหมือนลอยองค์เล็ก เนื้อนวะ จำนวนสร้าง 5,999 องค์ .ูปเหมียนพระหทธี่สัตร์เจ้แม่กวนอิน จำนวนสร้าง 999 องค์ ปเหมือนพระโพธ์สัตร์ เนื้อเงิน จำนวนสร้าง 2,999 องค์ รูปเหมือนพระโพธี์สัตว์ เจ้าแม่กวนอิม เนื้อนวะ จำนวนสร้าง 2,999 องค์ .เหรียญรูปเหมือนทองคำ จำนวนสร้าง 999 เหรียญรูปเหมือน เนื้อเงิน จำนวนสร้าง 2,999 องค์ เหรียญรูปเหมือน เนื้อนวะ จำนวนสร้าง 3,999 องค์ เหรียญรูปเหมือน ทองแดง จำนวนสร้าง 20,000 องค์ มงรูปเหนือนข้าวกันบาตร จำนวนสร้าง 20,000 องค์"
โดยสมาชิก ชื่อ
จากกลุ่ม ชมรมปาฏิหาริย์พระเครื่องหลวงพ่อเกษม เขมโก และเกจิยอดนิยม