Lk 2045
ขออนุญาต admin
เหรียญระฆัง ปี 16
หลวงพ่อเกษ

Lk 2045
😊ขออนุญาต admin
☺️เหรียญระฆัง ปี 16
☺️หลวงพ่อเกษม เขมโก
☺️บล็อกสิบโท หลังเขี้ยว
☺️สภาพยังสวยอยู่ครับ
#รับประกันพระแท้#
สนใจสอบถามได้ครับ

อาจเป็นรูปภาพของ หนังแบบเย็บมุงหลังคาไม่มีคำอธิบายรูปภาพไม่มีคำอธิบายรูปภาพอาจเป็นภาพระยะใกล้ของ หนังแบบเย็บมุงหลังคาอาจเป็นรูปภาพของ หนังแบบเย็บมุงหลังคา
โดยสมาชิก ชื่อ
จากกลุ่ม ชมรมปาฏิหาริย์พระเครื่องหลวงพ่อเกษม เขมโก และเกจิยอดนิยม