#LK1954
#กองพัน3
เนื้อเงินหน้ากากทองคำ
สนใจสอบถามได

#LK1954

#กองพัน3
เนื้อเงินหน้ากากทองคำ
สนใจสอบถามได้ครับ
รับประกันพระแท้

อาจเป็นรูปภาพของ เครื่องประดับไม่มีคำอธิบายรูปภาพไม่มีคำอธิบายรูปภาพไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
โดยสมาชิก ชื่อ
จากกลุ่ม ชมรมปาฏิหาริย์พระเครื่องหลวงพ่อเกษม เขมโก และเกจิยอดนิยม