LK824 #พระดีปีลึก #มากประสบการณ์
เหรียญนางเหลียว #ปี25

LK824 #พระดีปีลึก #มากประสบการณ์
เหรียญนางเหลียว #ปี2514
#พระหลักและเหรียญที่จัดอยู่๑ใน๕เบญจภาคี
เพื่อหาทุนสร้างโบสถ์วัดนางเหลียว จังหวัดลำปาง ซึ่งหลวงพ่อเกษม เขมโก สำนักสุสานไตรลักษณ์ จังหวัดลำปาง ท่านมีเมตตาอธิษฐานจิตให้ โดยสร้างปี พ.ศ. 2514 #เนื้อทองเหลืองเนื้อเดียวเท่านั้น จำนวน 10,000 องค์…

เพิ่มเติม

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
โดยสมาชิก ชื่อ
จากกลุ่ม ชมรมปาฏิหาริย์พระเครื่องหลวงพ่อเกษม เขมโก และเกจิยอดนิยม