เปิดแบ่งปันคับ
พระรอดมหาวันลำพูน (เนื้อขาว)

เปิดแบ่งปันคับ
พระรอดมหาวันลำพูน (เนื้อขาว)

อาจเป็นรูปภาพของ งานประติมากรรมไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
โดยสมาชิก ชื่อ
จากกลุ่ม ชมรมพระเครื่องหลวงพ่อเงินเมืองพิจิตร