เปิดครับ.

เปิดครับ.
โดยสมาชิก ชื่อ Aom Saklek
จากกลุ่ม ชมรมพระเครื่องหลวงพ่อเงินเมืองพิจิตร