พระศก ของพระเปิม อีกจุดหนึ่ง ที่ใช้พิจารณา พระเปิม ครับ

พระศก ของพระเปิม อีกจุดหนึ่ง ที่ใช้พิจารณา พระเปิม ครับ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
โดยสมาชิก ชื่อ
จากกลุ่ม มุมพระสกุลลำพูน