“บล๊อก ส ขีดนิยม” #เดิมๆทุกประการ
รุ่นที่หลวงปู่สีท่าน

“บล๊อก ส ขีดนิยม” #เดิมๆทุกประการ
รุ่นที่หลวงปู่สีท่านปลุกเสกยาวนานถึง 1 ไตรมาส ( 3 เดือน ) พุทธคุณเข้มขลังทั้งแคล้วคลาดปลอดภัยและเมตตามหานิยม เหรียญพรหมวิหารธรรม พาราแบ่งปันครับ

โดยสมาชิก ชื่อ สนธยา บารมีหลวงปู่สี
จากกลุ่ม คนรักหลวงปู่สี ฉนฺทสิริ