#เผยแผ่บารมีหลวงปู่สีครับ
#พระสังฆราชหลังยันต์ดวง
#พิ

#เผยแผ่บารมีหลวงปู่สีครับ
#พระสังฆราชหลังยันต์ดวง
#พิธีปลุกเสกเดียวกันกับเหรียญหลังยันต์ดวง ปี2519
#หลวงปู่สีปลุกเสกครับ
#เหรียญราชาแห่งฤกษ์ พิมพ์สมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณ พระสังฆราช (วาสมหาเถระ) วัดราชบพิธ หลังยันต์ดวง จัดสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2519 เนื่องด้วยทางวัดโพนทอง อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์…

เพิ่มเติม

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
โดยสมาชิก ชื่อ
จากกลุ่ม คนรักหลวงปู่สี ฉนฺทสิริ