#เส้นเกษาติดทุกองค์ “พระในย่ามหลวงปู่สี”
พระนางพ

#เส้นเกษาติดทุกองค์ “พระในย่ามหลวงปู่สี”
พระนางพญาก้นย่าม หลวงปู่สี หลังหลวงพ่อโต
เนื้อน้ำมันแก่ชาญหมากสวยๆเดิมๆเกษาติดชัดเจนมาก เศษทองกระจายทั่วองค์ มีเม็ดหมากติดหลายจุด
จัดสร้างประมาณปี พ.ศ.2512 – 2513 พระรุ่นนี้อยู่ในย่ามหลวงปู่สีตลอดเวลาครับ นับว่าน่าเก็บบูชามาก
#มีแบ่ง5องค์สวยๆ

เพิ่มเติม

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพไม่มีคำอธิบายรูปภาพไม่มีคำอธิบายรูปภาพอาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ข้อความพูดว่า "บัตรสมาชิกกลุ่มคนรักหลวงปู่สี ชื่อ-นามสกุล: นาย อุทัย คนเพียร Fabok: ถนนชีวิต ไกลได้อีก โทรศัพท์: 087-3473318 บัญชีธนาคาร: ชีธนาค ไทยพาณิชย์ 0942321821 ที่อยู่: จ. กรุงเทพ รหส 609"
โดยสมาชิก ชื่อ
จากกลุ่ม คนรักหลวงปู่สี ฉนฺทสิริ