แบ่งปันความรู้สร้างภูมิคุ้มกันครับกับ
เหรียญหลวงปู่สีห

แบ่งปันความรู้สร้างภูมิคุ้มกันครับกับ
เหรียญหลวงปู่สีหลังพญานาค

อาจเป็นรูปภาพของ ‎เครื่องประดับ และ ‎ข้อความพูดว่า "‎و pook 0979416166‎"‎‎อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความอาจเป็นรูปภาพของ ข้อความอาจเป็นภาพระยะใกล้ของ ข้อความพูดว่า "มีเส้นวิ้งเรียง เรียง 3 เส้นบาง คม วิ้ง"อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า "มีเส้นกราบหมากวิ้ง บริเวณแขนและริ้วจีวร"
โดยสมาชิก ชื่อ
จากกลุ่ม คนรักหลวงปู่สี ฉนฺทสิริ