เล็กดี รสโต (โชว์เท่านั้น)
เป็นอีกหนึ่งเหรียญที่ศิษยาน

เล็กดี รสโต (โชว์เท่านั้น)
เป็นอีกหนึ่งเหรียญที่ศิษยานุศิษย์
ต่างแสวงหาให้ได้ครอบครอง
นามขวัญถุงรุ่นแรกหรือสีหน้าสีหลังโดยสมาชิก ชื่อ สาทิตย์ สินทรัพย์
จากกลุ่ม คนรักหลวงปู่สี ฉนฺทสิริ