บุญวาสนามีแค่นี้.ไม่มีสวยงามเหมือนใครเขา.พระหลวงปู่ทวด

บุญวาสนามีแค่นี้.ไม่มีสวยงามเหมือนใครเขา.พระหลวงปู่ทวด

อาจเป็นรูปภาพของ เครื่องประดับ

โดยสมาชิก ชื่อ
จากกลุ่ม หลวงปู่ทวดวัดช้างไห้