#เปิดครับ 350รวมส่งครับ
รับประกันแท้ ตลอดชีพ
#เหรียญหลว

#เปิดครับ 350รวมส่งครับ
รับประกันแท้ ตลอดชีพ
#เหรียญหลวงปู่สิม พุทฺธาจาโร ปี2532 รุ่น80
หน่วยพัฒนาเคลื่อนที่ 32 ตอกโค๊ด จ.เชียงใหม่ สร้างถวาย จำนวนการจัดสร้างเนื้อเงินไม่เกิน 100 เหรียญ เนื้อทองแดง 5000 เหรียญ ออกที่วัดถ้ำผาปล่อง
หลวงปู่สิม พุทธจาโร พระอริยสงฆ์ สายหลวงปู่มั่น ผู้มีเมตตาเปี่ยมล้น
หลวงปู่สิม พุทธาจาโร วัดถ้ำผาบล่อง จ.เชียงใหม่ ท่านเป็นพระสายปฏิบัติกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต หลวงปู่ท่านเป็นพระสงฆ์สาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นพระอริยสงฆ์ที่ควรค่าแก่การสักการะบูชากราบไหว้เป็นอย่างยิ่ง วัตถุมงคลที่หลวงปู่อธิษฐานจิตปลุกเสกล้วนแล้วแต่เปี่ยมไปด้วยพลังแห่งความบริสุทธิคุณเมตตาบารมีและมหาพุทธานุภาพเป็นที่สุด หากท่านเป็นนักปฏิบัติธรรมกรรมฐานหรือชอบบูชาวัตถุมงคลที่อธิษฐานจิตโดยพระอริยสงฆ์สายปฏิบัติกรรมฐาน สมควรจะมีไว้บูชาเป็นยอดของดีที่ทรงคุณค่าแห่งการบูชาเป็นอย่างยิ่ง
โดยสมาชิก ชื่อ เก่ง สกล สายกรรมฐาน
จากกลุ่ม มุมพระหลวงปู่สิม พุทธาจาโร วัดถ้ำผาปล่อง จ.เชียงใหม่