#ขออนุญาตแอดมินนะคะปิดรับนิมนต์​ค่ะ
เหรียญ 9 สังฆราช 9

#ขออนุญาตแอดมินนะคะ🙏❌ปิดรับนิมนต์​ค่ะ❌
💥เหรียญ 9 สังฆราช 9 มหาราช วัดเทพากร ธนบุรี สร้างปี 2514​ หลวงปู่โต๊ะร่วมปลุกเสก
เนื้อทองแดงรมดำ
(มีการปลุกเสกตั้ง แต่ปี 2513 จนกระทั่งปี 2515 เสกรวม 5 วาระ) พิธีใหญ่
เกจิฯ ทั่วประเทศไทยร่วมพุทธาภิเษก รายนามเกจิฯ บางส่วน
– พระเทพวิริยากรณ์ วัดยานนาวา
– หลวงพ่อถิร วัดป่าเลไลยก์
– หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี
– ท่านเจ้าคุณโพธิวรคุณ วัดโพธินิมิต
– พระอาจารย์สุพจน์ วัดสุทัศน์
– หลวงพ่อกวย วัดโฆสิตาราม
– หลวงพ่อนอ วัดกลางท่าเรือ
– หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง
– หลวงพ่อพริ้ง วัดโบสถ์
– ครูบาวัง วัดบ้านเด่น
– หลวงพ่อจวน วัดหนองสุ่ม
– หลวงพ่อลมูล วัดเสด็จ
– หลวงพ่อป่วน วัดโพธิ์งาม ฯลฯ
มหาราช 9.พระองค์ คือ
1.พระเจ้าพรหมมหาราช
2.พระเจ้าเม็งรายมหาราช
3.พ่อขุนรามคำแหงมหาราช
4.พระเจ้าอู่ทองมหาราช
5.พระนเรศวรมหาราช
6.พระนารายณ์มหาราช
7.พระเจ้าตากสินมหาราช
8.พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช
9.พระปิยมหาราช
พระสังฆราช 9.พระองค์ คือ
1.สมเด็จพระสังฆราช (สุก)
2.สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส
3.สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์
4.สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
5.สมเด็จพระสังฆราชเจ้า พระเจ้าวรวงค์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์
6.สมเด็จพระสังฆราช (แพ)
7.สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงค์
8.สมเด็จพระสังฆราช (ปลด)
9.สมเด็จพระสังฆราช (อยู่)
#หลวงปู่เมตตาปลุกเสก

____________________________________________โดยสมาชิก ชื่อ Nupook Thagorn
จากกลุ่ม หลวงปู่โต๊ะ วัดประดู่ฉิมพลี (อินทสุวัณโณ)