พระวีรญาณมุนี วัดไพรสณฑ์ศักดาราม

พระวีรญาณมุนี วัดไพรสณฑ์ศักดาราม
โดยสมาชิก ชื่อ Panumas Makeaw
จากกลุ่ม ชมรมพระเครื่องเมืองเพชบุระ(จังหวัดเพชรบูรณ์)