#สมาชิกเข้ามาใหม่โปรดอ่านและทำความเข้าใจด้วยครับ
กลุ่ม

#สมาชิกเข้ามาใหม่โปรดอ่านและทำความเข้าใจด้วยครับ

กลุ่มชมรมพระเครื่องเมืองเพชบุระ(จังหวัดเพชรบูรณ์)ได้มีสมาชิกเข้ามอย่างต่อเนื่องและเติบโตขึ่นเลื่อยๆ ขอความกรุณาทุกท่านช่วยอ่านกติกาและปฎิบัติตามด้วยครับ
●ในกลุ่มนี้ลงขายหรือสอบถามได้เฉพาะพระเครื่องจังหวัดเพชรบูรณ์หรือเกี่ยวข้องเท่านั้น
●ลงขายพระเครื่อ…

เพิ่มเติม

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

โดยสมาชิก ชื่อ
จากกลุ่มชมรมพระเครื่องเมืองเพชบุระ(จังหวัดเพชรบูรณ์)