หลวงปู่ขุ้ยฐิตธัมโม
รุ่นปืนแตก2คับ
300รวมส่งเดิมๆ

หลวงปู่ขุ้ยฐิตธัมโม
รุ่นปืนแตก2คับ
300รวมส่งเดิมๆ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพอาจเป็นรูปภาพของ เครื่องประดับอาจเป็นรูปภาพของ เครื่องประดับไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

โดยสมาชิก ชื่อ
จากกลุ่ม ชมรมพระเครื่องเมืองเพชบุระ(จังหวัดเพชรบูรณ์)