เหรียญหลวงพ่อแกัว วัดลุ่มโพธิ์ทอง ตำบลหนองขนาน อำเภ

เหรียญหลวงพ่อแกัว วัดลุ่มโพธิ์ทอง ตำบลหนองขนาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชร์บุรี ปี 2522 หลวงพ่อท่านเป็นสมิตรกับหลวงพ่อสุด วัดกาหลวง ทั้งสองท่านจะร่วมกัน ปลุกเสกวัตถุมงคลร่วมกันเป็นประจำ

อาจเป็นรูปภาพของ เครื่องประดับไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

โดยสมาชิก ชื่อ
จากกลุ่ม ชมรมพระเครื่องเมืองเพชบุระ(จังหวัดเพชรบูรณ์)