เปิดคับ หลวงพ่อเดิม

เปิดคับ หลวงพ่อเดิมโดยสมาชิก ชื่อ ประภาส โพธิ์สุริยะ
จากกลุ่มนัดพระเครื่อง เมืองเพชรบูรณ์