ขอเปิดขายครับ
สภาพ100%ยังอยู่ในซีนเดิมๆ วัดสร้างโดย วั

ขอเปิดขายครับ❇️🙏
สภาพ100%ยังอยู่ในซีนเดิมๆ วัดสร้างโดย วัดประดู่ฉิมพลีครับโดยสมาชิก ชื่อ Dan Anakin
จากกลุ่ม ห้องสะสมหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ฉิมพลีเช่าบูชาพระปิดตาทุกรุ่นออกทุกวัด