เปิดครับ…
พระปิดตาวัดหัวกระบือปี 21หลวงปู่เศกสร้าง 5

เปิดครับ…
พระปิดตาวัดหัวกระบือปี 21หลวงปู่เศกสร้าง 500 องค์
หลังยันต์นะล้อมเนื้อผงใบลาน สวยๆ หายากครับ


โดยสมาชิก ชื่อ Gof Gof
จากกลุ่ม ห้องสะสมหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ฉิมพลีเช่าบูชาพระปิดตาทุกรุ่นออกทุกวัด