RPT- 40
#กระทู้ที่4
#วันที่ 9-3-65
#เปิดประมูล #

⭐️⭐️RPT- 40⭐️⭐️
#กระทู้ที่4
#วันที่ 9-3-65
#เปิดประมูล # เหรียญวิเศษเรืองปัญญา
หลวงพ่อกึ๋น วัดดอนยานนาวา รุ่นเสาร์ 5 ปี 2516
หลวงปู่โต๊ะปลุกเสก สวยจี๊ด
#สภาพบรรยายด้วยรูปครับ
🎏… เพิ่มเติม

อาจเป็นรูปภาพของ เครื่องประดับไม่มีคำอธิบายรูปภาพอาจเป็นรูปภาพของ 1 คน และ ข้อความ

โดยสมาชิก ชื่อ
จากกลุ่ม ห้องสะสมหลวงปู่โต๊ะวัดประดู่ฉิมพลีเช่าบูชาพระปิดตาทุกรุ่นออกทุกวัด