ผมชอบหลวงพ่อเงินครับ

ผมชอบหลวงพ่อเงินครับโดยสมาชิก ชื่อ สมศักดิ์ ขะมันจา
จากกลุ่มหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิจิตร