..พิมพ์นิยม..”เนื้อหาคล้ายนาค/คล้ายสัมฤทธิ์..บางจุดพบกล

..พิมพ์นิยม..”เนื้อหาคล้ายนาค/คล้ายสัมฤทธิ์..บางจุดพบกลุ่มก้อนขาวๆคล้ายเงิน..มีการลงรักปิดทองมา”..ศึกษาร่วมกัน..ครับ.!!

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพไม่มีคำอธิบายรูปภาพไม่มีคำอธิบายรูปภาพไม่มีคำอธิบายรูปภาพไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

โดยสมาชิก ชื่อ
จากกลุ่มหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิจิตร