หลวงพ่อเงินพิมนิยมพระล้างใครชอบนิมนใด้350

หลวงพ่อเงินพิมนิยมพระล้างใครชอบนิมนใด้350


โดยสมาชิก ชื่อ สมพร ผลอำนวยบัญส่ง
จากกลุ่มหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิจิตร