อย่าลืมดู
อัตตลักษณ์ ตาขวาสูงกว่าตาซ้ายฯ (พิมพ์นิยม)ฐ

🙏🙏อย่าลืมดู
อัตตลักษณ์ ตาขวาสูงกว่าตาซ้ายฯ (พิมพ์นิยม)ฐานเขียงเอียงและอื่นๆ เนื้อใช่ แต่💖💖พิมพ์ทรงผิด วาง…..โดยสมาชิก ชื่อ
จากกลุ่มหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิจิตร