เปิดรุ่นฟ้าคํารณสนใจทักได้นะครับ

เปิดรุ่นฟ้าคํารณสนใจทักได้นะครับ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพไม่มีคำอธิบายรูปภาพไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

โดยสมาชิก ชื่อ
จากกลุ่มหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิจิตร