เหรียญหล่อเก่าสร้างโบสถ์ไม่ทราบที่ครับ

เหรียญหล่อเก่าสร้างโบสถ์ไม่ทราบที่ครับ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

โดยสมาชิก ชื่อ
จากกลุ่มหลวงพ่อเงิน วัดบางคลาน พิจิตร